Formació

PROFESSORAT PER IMPARTIR CURSOS D’OPERADOR DE CALDERES

Perfil:  Enginyer industrial o tècnic, amb experiència professional acreditada en les matèries a impartir. Experiència en docència. Autònom a la Seguretat Social.

Interessats envieu el vostre Currículum Vitae en català actualitzat a formacio@elgremi.cat

PROFESSORAT PER IMPARTIR PART PRÀCTICA CURS OFICIAL AGENT DE POSADA EN MARXA, MANTENIMENT I REPARACIÓ D’APARELLS DE GAS – APMR

Perfil:  Professional amb experiència mínima de 5 anys en posada en marxa, manteniment i reparació d’aparells de gas conduïts (aparells tipus B i C) de potència útil superior a 24,4 KW i vitroceràmiques a gas de focs coberts, que estiguin adaptats al tipus de gas subministrat. Experiència multimarca.

Posseïdor de la competència professional d’Instal·lador de Gas i certificació APMR.

Caldrà ensenyar, entre d’altres matèries: calcular potències i desajustos de consum d’aparells a gas; comprovació d’estanquitat i localització de fuites en aparells de gas; localització d’elements, comprovació de funcionament i detecció d’avaries d’aparells de gas tipus B i C; anàlisi dels productes de la combustió; comprovació i regulació d’aparells de cocció i vitroceràmiques de gas.

Interessats envieu el vostre Currículum Vitae en català actualitzat a formacio@elgremi.cat