Certificació ISO

El Gremi disposa de la certificació ISO 9001, que certifica el bon funcionament del sistema de gestió de la qualitat del Gremi aplicat a les activitats de desenvolupament de formació continuada i ocupacions, i a les activitats d’assessorament i defensa dels agremiats.

Cal recordar que la ISO 9001 és un conjunt de normes de qualitat establertes per l’Organització Internacional per a l’Estandarització que es poden aplicar a qualsevol tipus d’organització.
La seva implantació representa, en qualsevol cas, un treball dur però al mateix temps representa uns avantatges considerables per a la pròpia empresa.

ELS PRINCIPALS BENEFICIS SÓN:
> Reducció de les incidències en la prestació del servei.
> L’augment de la productivitat.
> L’augment del compromís amb els requisits dels agremiats.
> La millora contínua, ja que el mateix sistema i certificació estableix models de revisió i renovació dels processos.

Per tal de verificar que es compleixen els requisits de la norma i obtenir el certificat de qualitat, existeixen unes entitats de certificació que donen els seus propis certificats i permeten el manteniment del segell.

Totes aquestes entitats estan vigilades per organismes nacionals que els donen la seva acreditació.