Membres de la junta

President

Vice-presidents

Tresorer

Secretari

Vocals de comarques

Vocal