Conveni del metall i taules salarials

CONVENI COL·LECTIU D’INDÚSTRIES SIDEROMETAL·LÚRGIQUES

Província de Girona

 

Conveni del metall 2021 i 2022

Conveni del metall 2018, 2019 i 2020

Conveni del metall 2016 i 2017

Conveni del metall 2010-2013

Conveni del metall 2005-2009

TAULES SALARIALS: