Serveis

Des dels seus inicis, el Gremi d’Instal·ladors de Girona ha treballat per oferir una àmplia gamma de serveis als seus agremiats, que cobreixin totes les seves necessitats. Una de les activitats més destacades és la defensa dels interessos del sector a través de la negociació del conveni col·lectiu i del seu seguiment per garantir-ne el compliment.

GESTIONS ADMINISTRATIVES

> Tramitació d’alta, modificació i baixa del Registre Industrial
> Tramitació d’alta, modificació i baixa dels registres específics
> Comunicació d’iniciació d’activitats del Departament del Treball
> Tramitació de la competència professional per actuar com a instal·lador
> Confecció del certificat personal o d’empresa de gasos fluorats
> Confecció del certificat de mitjans categoria elèctrica especialista
> Confecció del certificat de mitjans de productes petrolífers
> Tramitació de la signatura electrònica
> Inscripció del REA (Registre d’Empreses Acreditades)
> Tramitació de la Targeta Professional de la Construcció del sector de Metall (TPC)
> Gestionem les inspeccions inicials de les instal·lacions amb una OC
> Missatgeria: enviaments i recollides

SERVEIS SENSE CAP CÀRREC DURANT UN PERÍODE DE PROVA:

> Lloguer d’espais de treball per hores (taula, ordinador, internet, impressora, fotocopiadora, escàner, etc.)
> Servei de facturació (generació de factures de vendes, amb resum i llistat d’IVA trimestral a partir dels albarans rebuts)
> Servei administratiu (registre de factures de compres, i resum trimestral per a la declaració de l’IVA)
> Servei de secretaria (recepció de trucades per compte de l’agremiat)

INFORMACIÓ

> Informació de les novetats reglamentàries
> Organització de xerrades informatives
> Descomptes en cursos
> Revista L’Instal·lador: Publicació trimestral amb informacions referents al sector i a les activitats que desenvolupa el mateix Gremi
www.elgremi.cat on hi trobarem totes les notícies sel sector, agrupades per seccions: noticies, informacions tècniques, formació, descàrregues, enllaços, col·laboracions, etc… hi ha apartats restringits només per als agremiats
> Fòrum tècnic
> Tauler d’anuncis
> Borsa de treball
> Cercador d’instal·lacions a la pàgina web
> Circulars i informacions d’interès per a tots els associats
> Informació i sol·licituds d’assegurances de Responsabilitat civil
> Congressos i fires del sector

EXERCICI PROFESSIONAL

> Representació i defensa dels nostres agremiats davant els organismes oficials i d’altres institucions
> Comissions de treball del sector
> Arbitatge
> Col·laboracions a organismes de control
> Convenis amb empreses i entitats; avantatges en la compra de productes i serveis
> Descomptes en cases comercials
> Q de Qualitat
> Negociació amb el conveni del metall a Girona

DISPONIBILITAT DEL MATERIAL CORRESPONENT DEL SECTOR

> Venda de llibres especialitzats i reglaments
> Confecció de segells d’empresa instal·ladora
> Programa de confecció de certificats elèctrics
> Etiquetes adhesives (manteniment ITE, quadre elèctric, gasos fluorats, fred industrial …)
> Descàrregues gratuïtes de butlletins i certificats
> Distribució gratuïta de la guia vademècum de companyies
> Venda del contracte de manteniment de BT (inclou llibret de manteniment, dictamen i contracte)

ASSESSORIA TÈCNICA (INTEGRAT EN EL GREMI)

> Assessorament en els problemes tècnics que els puguin sorgir
> Comunicació directe companyies subministradores d’energia, organismes de control i d’altres institucions
> Servei de confecció de certificats d’instal·lacions
> Gestió de documentació necessària per fer peticions online de nous subministraments d’Endesa
> Gestió de documentació necessària per fer peticins online a Gas Natural Distribució
> Gestió de documentació necessària per Oferta pública de Gas Natural Distribució
> Aconsella i assessora sobre els procediments administratius o d’interpreatció de normativa específica (Electricitat, aigua, sanejament, petrolíferes, tèrmiques, gas, fred industrial, contra-incendis, legionel·losi, telecomunciacions, equips a pressió, energia renovables, eficiència energètica)

ALTRES ASSESSORIES

> Informació i sol·licituds d’assegurances de Responsabilitat Civil
> Informació i assessorament gratuït a través de les nostres assessories (laboral, fiscal i comptable, tècnica, recursos humans, jurídica, assegurances, prevenció de riscos laborals, protecció de dades i ISO)

CURSOS

> Més informació a la secció de formació de la pàgina web. [formació]