Serveis

Des dels seus inicis, el Gremi d’Instal·ladors de Girona ha treballat per oferir una àmplia gamma de serveis als seus agremiats, que cobreixin totes les seves necessitats. Una de les activitats més destacades és la defensa dels interessos del sector a través de la negociació del conveni col·lectiu i del seu seguiment per garantir-ne el compliment.

Serveis exclusius pels agremiat. 

ASSESSORAMENT

> Consultes administratives i tècniques amb personal propi (per mail, telèfon o presencial)
> Enviament de circulars informatives de canvis de normatives i altres temes tècnics.
> Jornades tècniques informatives (presencials al Gremi, a comarques i per videoconferència)
> Convenis amb assessories externes (assessorament gratuït i serveis amb tarifes reduïdes)
>     . Protecció de dades (Servei on-line) (RGPD)
>     . Prevenció de Residus Laborals
>     . Assegurances: pòlissa de responsabilitat civil (RC)
>     . Fiscal, laboral, jurídica
>     . Recursos humans (borsa de treball)
>     . Gestió de residus

 

TRÀMITS

> RASIC (Registre Agents de Seguretat Industrial de Catalunya)
> Petició de subministrament (llum i gas)
> Gestió d’incidències amb Endesa i Nedgia (Comunicació directe i reunions periòdiques amb les Companyies)
> Confecció de certificats (elèctric: CIE i BRIE; ITE; Gas)
> Memòria tècnica (per plaques fotovoltaiques i per ITE)
> Legalització d’instal·lacions: RITSIC i RAC (Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial; i Registre d’Autoconsum de Catalunya)
> Tràmits relacionats amb les instal·lacions fotovoltaiques:
>    . Als Ajuntaments: Comunicació prèvia a l’Ajuntament i Bonificació de l’IBI
>    . A distribuïdores: Sol·licitud CAU; Permís d’accés i connexió; Contracte Tècnic d’Accés (CTA)
>    . A la Generalitat: Elaboració de la Memòria Tècnica (descriptiva i justificant de càlculs); CIE; RITSIC; RAC
>    . Subvenció: Tràmit per sol·licitar la subvenció i tràmit de justificació (només en cas de concessió de l’ajut)
> MOVES III: sol·licitud de l’ajut pels punts de recàrrega.
> Certificats Gasos Fluorats (personal i d’empresa)
> REA (Registre d’Empreses Acreditades)
> ROESP (Registre Oficial d’Establiment i Serveis Plaguicides)
> Sol·licitud del Certificat digital (Signatura digital)
> Residus: alta a l’ARC (Agència de Residus de Catalunya)

 

FORMACIÓ

> Centre de Formació amb aules teòriques i tallers pràctics.
> Formació teòrica i/o pràctica adaptada a les necessitats dels instal·ladors, amb cursos de reciclatge, cursos carnet per acreditació, etc.
> Preus reduïts i finançats. També cursos subvencionats.
> Jornades tècniques

 

INFORMACIÓ SEMPRE ACTUALITZADA DE LES NORMATIVES

> Estem associats a CONAIF i FENIE (Federacions Nacionals amb contacte directe amb els Ministeris)
> Formem part de les Taules Consultives de la Generalitat (Gas, RITE i Electricitat)
> Enviament de circulars i Newsletter als nostres associats amb novetats tècniques i normatives.
> Pàgina web amb tota la informació tècnica, normatives i impresos.

 

ALTRES

> Requeriment a indústria (Auditories) Resposta i seguiment
> Certificat ISO 9001 contra incendis
> Q de Qualitat
> A la pàgina web del Gremi, entre altres podeu trobar:
>    . Informació tècnica, normativa i impresos.
>    . Models de documents tècnics: formularis, dictàmens, certificats i llibres de registres.
>    . Borsa de treball gratuïta.
>    . Taulell d’anuncis.
>    . Base de Dades de Morosos
>    . Cercador d’Instal·ladors per població i/o activitat.
>    . Lloguer d’eines (conveni amb el CETIG)
> Enviem notificacions de canvis normatius a través de Telegram
> Editem quadrimestralment la revista “L’Instal·lador” amb articles tècnics i informatius del sector.
> Negociació del Conveni del Metall de Girona
> Les empreses agremiades podran comercialitzar llum i gas, amb comissions anuals per cada contracte, amb exclusivitat amb les Companyies “CONAIF ENERGIA” i “FENÍE ENERGÍA”
> Venda d’adhesius, etiquetes, programa de confecció de certificats elèctrics (CIE) i memòries d’autoconsum.