Xifres

Des dels seus inicis fins a l’actualitat el Gremi d’Instal·ladors ha experimentat un creixement molt important. Dels 155 agremiats que hi havia l’any 1970 actualment ja són més d’un miler els instal·ladors gironins agremiats. Això ha suposat un creixement d’un 625 % del Gremi en 32 anys.

Sabies que?
L’any 1957 el pressupost anual era de 19.500 pessetes.
El 1958 la quota per treballador era de 5 pessetes.
El 1977 el preu/hora era de 300 pessetes.
EL 1987 la paga extra d’estiu d’un oficial de primera era de 20.224,50 ptes.
EL 1989 la jornada laboral era de 8,5 hores diàries i de 42,30 hores setmanals.

 

Evolució nombre d’agremiats

Preus de facturació hora l’any 1981* (pessetes)

* Preus per a empreses de 6 a 10 treballadors