Proveïdors

Els posem en coneixement que la valoració de la qualitat del seu servei / producte, s’avaluarà a través del seguiment periòdic de les incidències que es puguin haver produït. I que en el cas que es consideri necessari, l’aportació de l’acció correctiva se li comunicarà via e-mail.