Tràmits i gestions

Actuem d’intermediaris en la tramitació de documentació oficial i oferim el servei de gestió en diferents àmbits.

 • Gestions
  • Pòlissa de responsabilitat civil
  • Signatura digital
  • Segell d’empresa instal·ladora
  • Obtenció certificació ISO 9001:2015 (empreses contra incendis)
  • Certificació professionalitat empresa instal·ladora (Q qualitat)
 • Tràmits i gestions amb l’Administració
  • Inscripció instal·lacions al registre oficial (legalització)
  • Carnets i certificats d’habilitacions professionals instal·ladors
  • Certificats acreditatius per manipulació de gasos fluorats
  • Indústria: Registre empresa instal·ladora (RASIC)
  • Salut: Registre empresa prevenció legionel·losi (ROESP)
  • Residus: Registre empresa productora residus
  • Treball: Registre Empreses Acreditades (REA)
  • Targeta Professional Construcció sector de Metall (TPC)
  • Liquidació quadrimestral impost gasos fluorats
 • Gestió de documentació tècnica:
  • Confecció certificats i documentació tècnica instal·lacions
 • Gestions amb companyies subministradores:
  • Reclamació d’incidències distribuïdores ENDESA i NEDGIA
  • Peticions d’electricitat
  • Peticions de gas
  • Adhesió com a empresa col·laboradora gas (Oferta Pública NEDGIA)