Formació

Experiència en formació

El tema de la formació és un punt primordial dins del Gremi, ja que la formació és un dels pilars en els que es basa la nostra actuació ja que considerem que representa per les empreses associades un valor afegit i un factor clau de millora de la competitivitat. En els cinquanta anys d’història, el Gremi ha organitzat centenars de cursos amb l’objectiu de facilitar la formació de nous instal·ladors i el reciclatge dels professionals en actiu. I a favor de la mateixa s’han fet tot tipus d’esforços per impartir cursos en la mesura que ha estat possible amb les instal·lacions que teníem i en altres subcontractades. El Gremi és un suport per a la formació i adaptació dels professionals.

La formació anteriorment predominava la figura de l’aprenent. En els nostres dies cada vegada és més evident la necessitat d’organitzar sistemes de formació al llarg de tot el cicle professional de les persones. Els agremiats lluiten per a la promoció d’una tasca cada cop més professionalitzada, especialitzada i tecnològicament intensa.

L’evolució del mercat de l’electricitat, de la fontaneria, del gas, de la calefacció, de la refrigeració i afins i del seu creixement, les noves tecnologies aplicades en els últims anys i el ritme en el que s’ha produït aquesta evolució, demandava paral·lelament una intensa activitat formativa en tots aquells sectors que composen aquest Sector i per tant en el col·lectiu de les Empreses instal·ladores associades al Gremi d’Instal·ladors. En els moments actuals de desenvolupament del mercat energètic no hi ha dubte que la formació del personal de les Empreses instal·ladores s’ha d’ampliar i estendre’s a sectors nous i a activitats que fins el moment podrien estar en un segon pla dins dels objectius formatius del Gremi. En un sector en constant transformació, la formació és una eina bàsica.

L’activitat formativa es ve desenvolupant des de fa més de 30 anys i va adreçada a oferir una major capacitació professional en el nostre sector. El Gremi va posar en funcionament una aula d’informàtica per impartir cursos de formació, l’any 1999. Es va començar el primer curs interactiu de la xarxa Fercom l’any 2000. Es tractava d’un curs sobre instal·lacions amb conduccions plàstiques. Amb l’objectiu d’impulsar la formació en el nostre col·lectiu el mes d’octubre de 2002 es va crear el departament de formació i es va continuar realitzant una important tasca formativa fonamentalment a través del Col·legi d’Enginyers de Girona i en la realització de cursos propis en les instal·lacions del Gremi.

El Gremi ha continuat amb la tasca que té encomenada, orientada a formar el personal de les empreses instal·ladores agremiades o de les noves incorporacions. Amb aquest objectiu de servei a les empreses instal·ladores, s’han portat a terme diferents activitats formatives que han mirat de cobrir les necessitats de les empreses. Els cursos es programen en funció de la demanda dels agremiats i s’imparteixen si el nombre d’inscrits és suficient.

Està format, tenir una qualificació tècnica i tenir una acreditació. Cursos que capaciten per obtenir un carnet professional i certificats específics per exercir la professió, com pot ser el Certificat de Formació Homologat per l’Institut d’Estudi de la Salut per poder realitzar el manteniment i el tractament de les instal·lacions de risc davant la legionel·la. El programa de cursos és molt variat i inclou cursos per a l’obtenció dels carnets d’instal·ladors, d’energia solar tèrmica i fotovoltaica, de baixa tensió, de calefacció i d’informàtica.