Formació

Antecedents i experiència docent del centre

Durant la dècada dels 70, es van començar a organitzar els primers cursos de formació. L’èxit del primer curs sobre instal·lacions de gas, ofert per tècnics de Gas Girona i Gas Butano, va fer que aquesta iniciativa es repetís a la resta de comarques gironines perquè tots els instal·ladors interessats poguessin tenir-hi accés.

El Gremi va posar en funcionament una aula d’informàtica per impartir cursos de formació, l’any 1999.

Es va començar el primer curs interactiu de la xarxa Fercom l’any 2000. Es tractava d’un curs sobre instal·lacions amb conduccions plàstiques.

La FERCA va rebre el 30 d’abril del 2.002 un dels Premis d’Estalvi d’energia que atorga cada any la Conselleria de Treball, Indústria, Comerç i Turisme a diverses entitats en reconeixement per la tasca que porten a terme en aquest sentit. La Federació Catalana d’Associacions Territorials d’Empresaris Instal·ladors (FERCA) ha rebut el reconeixement pel programa de formació per a l’obtenció del carnet de gas i electricitat, adreçat al col·lectiu professional dels instal·ladors. Aquests cursos, que han format 700 instal·ladors, s’han complementat durant el 2.002 amb la posada en marxa d’altres cursos sobre energia solar tèrmica i fotovoltaica. També es reconeix la recent creació de la xarxa FERCOM de telecomunicacions que ofereix informació actualitzada al col·lectiu d’instal·ladors i els permet realitzar diferents tràmits via Internet.