Notícies

05 maig 2014

Oferta de Treball

GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA

PROFESSORAT PER A LA IMPARTICIÓ DE CURSOS DE COMPTABILITAT

Perfil requerit:  Diplomat o llicenciat amb experiència professional acreditada en la matèria a impartir. Experiència en docència. Autònom a la Seguretat Social. Disponibilitat per impartir la formació en horari de tardes – vespres a Girona. Període: maig – juliol 2014

Interessats envieu el vostre Currículum Vitae en català actualitzat a formacio@elgremi.cat