Notícies

26 gener 2017

Instal·lador elèctric en baixa tensió, categoria especialista

DADES CURS

CALENDARI: Del dijous 23 de març al dimarts 9 de maig de 2017 – 40 hores.

HORARI: Dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores. El dijous 4 de maig l’horari serà de 18:00 a 22:00 hores. El dijous 13 d’abril no hi haurà classe.

PREU AGREMIATS: 506,39 €     –     PREU NO AGREMIATS: 685,87 

Facilitats de pagament pels instal·ladors agremiats.

Les inscripcions dels treballadors en règim general, es podran BONIFICAR una part de l’import del curs, a les quotes a la Seguretat Social. El Gremi us ho pot tramitar de manera gratuïta.

OBJECTIUS: Obtenir la competència professional per actuar com a Instal·lador Elèctric en Baixa Tensió Categoria Especialista.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

  1. Sol·licitud d’inscripció al curs.
  2. Fotocòpia del DNI vigent. Si és la primera inscripció adjuntar la LOPD.
  3. Fotocòpia compulsada d’un dels següents títols:
  • FPI d’electricitat i electrònica, especialitat electrònica.
  • FPII d’electricitat i electrònica, especialitat electrònica industrial o electrònic de sistemes o electrònica de control i de manteniment industrial.
  • Cicle Formatiu de Grau Mig d’equips electrònics de consum o d’instal·lacions de telecomunicacions.
  • Cicle Formatiu de Grau Superior de desenvolupament de productes electrònics o de manteniment electrònic o de sistemes de regulació i control automàtics.

MÉS INFORMACIÓ: Programa del curs.

INSCRIU-TE: Telèfon 972 41 26 15 / Mail formacio.info@elgremi.cat