Formació

Categoria: Jornades Tècniques Inici: 18/06/2020
Durada:
Estat: Curs Finalitzat

05 juliol 2019

Webinar de Multitubo: Cloració de canonades plàstiques post Covid19

CALENDARI: Dijous 18 de juny a les 16:00 hores.

INFORMACIÓ:

L’OMS en el seu informe tècnic de prevenció i control de la COVID-19 senyalava la importància d’establir mesures per mantenir la seguretat de l’aigua en els sistemes de canonades. Tant en les xarxes de subministrament d’aigua freda i calenta com en les xarxes de sanejament.

L’aspecte de la salubritat i la protecció sanitària en edificis i instal·lacions comença a tenir un paper rellevant en el disseny, execució i explotació de les mateixes.

Considerant aquesta nova tendència derivada d’aquesta nova necessitat de major protecció sanitària, a l’hora de seleccionar materials i en concret canonades plàstiques hem de ser conscients que les mateixes tinguin l’adequada resistència i durabilitat per oferir suficients garanties en un escenari d’intensificació de tractaments de desinfecció.

PROGRAMA:

  1. Les noves necessitats i tendències.
  2. La resistència de les canonades plàstiques.
  3. La garantia de vida útil davant del nou escenari.

PONENT: Sr. Miguel Ángel Torres, Director de Solucions de Fontaneria i Climatització de Multitubo.

Us podeu inscriure en el següent enllaç: https://multitubo.es/webinar-cloracion-de-tuberias/

Per més informació podeu contactar directament amb Multitubo en la següent adreça de correu electrònic: info@multitubo.es