Formació

Categoria: Inici: 01/01/1970
Durada:
Estat:

01 gener 2023

Seminari formació: Programari per confecció de CIE per Baixa tensió + Fotovoltaica

>>INSCRIPCIÓ

Presencial els dies 12 i 19 de març

Horari de 16:00 a 20:00 hores

Import: 330€ (Inclou programa + seminari)

Teodor Pulido autor del programa en Excel per la confecció de CIE en Baixa tensió + Fotovoltaica fins a 10 kW. Oferirà el seminari per la presentació del programa i el seu funcionament.

Documentació tècnica BT:

Introducció del programa i noves actualitzacions.

Confecció de certificats elèctrics, esquemes i memòries (ELEC2)(ELEC3)

Guia tècnica d’aplicació:

Càlcul de caigudes de tensió.

Instal·lacions interiors.

Càlcul de corrents de curtcircuit.

Tubs i canals de protecció en interiors.

Vademècum:

Instal·lacions CIE fins a 15kw.

Documentació técnica FV:

Presentació PPT del curs de Fotovoltaica 

Marc normatiu Energia solar.

Atles de radiació solar de Catalunya.

Rendiment i producció de l’energia.

Confecció de la documentació tècnica fotovoltaica (CIEFV + Elec2 esquema + Elec3 memòria, Annex càlculs memòria descriptiva FV i Annex càlculs).