Formació

Categoria: Inici: 18/03/2024
Durada: 10 hores cada curs
Estat: Matrícula Tancada

06 març 2024

CURSOS RENOBLEX: Instal·lació Fotovoltaiques AÏllades / Sistemes de Bombeig Solar

 

Curs Instal·lació Fotovoltaiques Aïllades …………..>> INSCRIPCIÓ…(Clic aquí)

Calendari…….. (Clic aquí)

Data: Dilluns 18 i Dimarts 19 de març de 2024

Horari:  De 15:00 a 20:00 hores

Durada: 10 hores   Lloc: Instal·lacions del Gremi c. Cartellà 8-12 17007 Girona

Preu:      Agremiat 240€        NO Agremiat 350€

*Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. En el cas que us vulgueu bonificar la formació, ÉS MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació. Cost de la gestió: agremiats 30€, No agremiats 85€ IVA no inclòs (Part de l’import es bonifica)

 

Curs Sistemes de Bombeig Solar  …………….. >> INSCRIPCIÓ….. (Clic aquí)     

Calendari…….. (Clic aquí)

Data: Dimecres 20 i Dijous 21 de març de 2024

Horari:  De 9:00 a 14:00 hores

Durada: 10 hores    Lloc: Instal·lacions del Gremi c. Cartellà 8-12 17007 Girona

Preu:      Agremiat 240€        NO Agremiat 350€

*Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. En el cas que us vulgueu bonificar la formació, ÉS MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació. Cost de la gestió: agremiats 30€, No agremiats 85€ IVA no inclòs (Part de l’import es bonifica)

 

Professor: Sr. Roberto Ledo Cava (Enginyer Tècnic Industrial) RENOBLEX INGENIEROS

 

Programa Instal·lació Fotovoltaiques Aïllades: Link programa complert…(Clic aquí)

Bloque I: Definición de instalación aislada.

Bloque II: Radiación solar.

Bloque III: Elementos que componen una instalación aislada.

Bloque IV: Eficiencia y pérdidas del sistema

Bloque V: Dimensionamiento de sistemas aislados de la red.

Bloque VI: Cálculo de sección de cables y protecciones, puesta a tierra.

Bloque VII: Montaje y mantenimiento de las instalaciones.

Bloque VIII: Esquemas eléctricos de instalaciones aisladas, ejemplos.

Bloque IX: Posibles problemas en instalaciones aisladas.

 

Programa Sistemes Bombeo Solar: Link programa complert… (Clic aquí)

Bloque I: Definición de Bombeo Solar

Bloque II: Conceptos Generales

Bloque III:  Hidráulica

Bloque IV: Tipos de Bombeo

Bloque V: Elementos que componen un Bombeo Solar con variador de Frecuencia

Bloque VI: Bombeo Solar con Bombas Solares

Bloque VII: Dimensionamiento Bombeo Solar con Variador de Frecuencia

Bloque VIII: Dimensionamiento Bombeo Solar con Sisifo

Bloque IX: Cálculo de Sección de cables y protecciones

Bloque X:  Esquemas eléctricos de instalaciones de Bombeo Solar, ejemplos

Bloque XI: Errores que deben evitarse al realizar una isntalación fotovoltaica

BLoque XII: Posibles problemas en instalaciones de Bombeo Solar

Bloque XIII: Equipos para Bombeo Solar de RENOBLEX Ingenieros