Formació

Categoria: Inici: 29/05/2023
Durada: Segons curs
Estat: Matrícula Tancada

27 abril 2023

Cursos Gasos Fluorats: PF1, PF1+prova PF2 i Actualització 6h

 

>> PF1 INSCRIPCIÓ (Clic aquí)          Calendari curs (Clic aquí)…

 •  Inici: 29 de maig 2023  Horari: Dilluns i dimarts de 15:00 a 20:00 hores (30 hores) Requisit Títol ITE
 • PREU: No agremiat 565€   Agremiat 385€

 

>>  PF1+ prova PF2   INSCRIPCIÓ (Clic aquí)         Calendari curs (Clic aquí)…

 •  Inici: 29 de maig 2023  Horari: Dilluns i dimarts de 15:00 a 20:00 hores (35 hores) Requisit 5 anys experiència
 • PREU: No agremiat 655€   Agremiat 470€

 

>>  GF 6h Actualització obligatoria RD115/2017  INSCRIPCIÓ (Clic aquí)          Calendari curs (Clic aquí)…

 • Inici: 29 de maig 2023 Horari: Dimarts de 15:00 a 21:00 hores (6 hores) Obligatori certificats abans 2017
 • PREU: No agremiat 200€   Agremiat 120€

 

*Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. En el cas que us vulgueu bonificar la formació, ÉS MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació. Cost de la gestió: agremiats 27€, No agremiats 85€ (Part de l’import es bonifica) IVA no inclòs.

Lloc: C. Cartellà, 8-12 17007 Girona (Pol.Ind. Domeny)

Objectius: Obtenir el Certificat acreditatiu, d’acord amb els requisits i condicions establertes en el RD 115/2017.

Requisits: 

 • Complementari:
  • Actualització per a  professionals certificats abans del 19 de febrer de 2017 (Obligatori)
 • PF1: 
  • Títol tècnic: Títol de tècnic en muntatge i manteniment de fred, climatització i producció de calor
  • Títol tècnic superior: Títol de tècnic superior en manteniment i muntatge d’instal.lacions d’edifici i procés.
  • Carnets: 
   • Carnet ITE
   • Instal·lador mantenidor de climatització
 • PF1+ prova PF2: Acreditar 5 anys d’experiència:
  • Assalariat:
   • Temps: 1739 dies
   • Grups de cotització: 1,2,3,8,9
   • Tipus d’empresa:
    • Empreses en muntatge, desmuntatge i manteniment d’equips o instal·lacions de sistemes frigorífics de més de 3kg de càrrega en empreses habilitades.
    • Empreses instal·lacions tèrmiques en edificis.
    • Manteniment i la reparació d’aplicacions no fixes de vehicles dedicats al transport refrigerat. Només habilita per: Transport refrigerat de mercaderies.
  • Autònom soci d’una empresa:
   • Estatuts de l’empresa.
   • Declaració responsable.
   • Vida laboral TGSS

Temari:

 • Impacte ambiental dels refrigerants i normativa mediambiental corresponent.
 • Disseny, maneig i operació de l’equip des del punt de vista de l’eficiència energètica.
 • Càlcul, determinació i certificació de la càrrega del sistema frigorífic. Etiquetatge i registres de l’equip..
 • Controls previs a la posada en funcionament, després d’un període llarg d’inutilització, després d’intervencions de manteniment o reparació, o durant el funcionament.
 • Control de fuites.
 • Gestió ambiental del sistema i del refrigerant durant la instal·lació, el manteniment, la revisió o la recuperació.
 • Desmantellament i retirada de sistemes frigorífics.
 • Informació sobre les tecnologies pertinents per substituir o reduir l’ús de gasos fluorats d’efecte d’hivernacle i la manera segura de manipular-les.

Professors:

 • Sr. Pedro Jaramillo Garcia 
 • Sr. Francisco Javier Pastor Nuñez 

 

>> PF1 INSCRIPCIÓ (Clic aquí)          Calendari curs (Clic aquí)…

 •  Inici: 29 de maig 2023  Horari: Dilluns i dimarts de 15:00 a 20:00 hores (30 hores) Requisit Títol ITE
 • PREU: No agremiat 565€   Agremiat 385€

 

>>  PF1+ prova PF2   INSCRIPCIÓ (Clic aquí)         Calendari curs (Clic aquí)…

 •  Inici: 29 de maig 2023  Horari: Dilluns i dimarts de 15:00 a 20:00 hores (35 hores) Requisit 5 anys experiència
 • PREU: No agremiat 655€   Agremiat 470€

 

>>  GF 6h Actualització obligatoria RD115/2017  INSCRIPCIÓ (Clic aquí)          Calendari curs (Clic aquí)…

 • Inici: 29 de maig 2023 Horari: Dimarts de 15:00 a 21:00 hores (6 hores) Obligatori certificats abans 2017
 • PREU: No agremiat 200€   Agremiat 120€