Formació

Categoria: Inici: 27/04/2023
Durada: 200 hores
Estat: Matrícula Tancada

15 abril 2023

CURS Carnet Electricitat BT Bàsic per acreditació

Novetat: Ja no son necessaris estudis previs!

 

>>    INSCRIPCIÓ CURS  (Clic aquí)……..Calendari (Clic aquí)

 

Inici: 27 d’abril 

Horari: Tots els dijous de 9:30 a 13:30 i de 15:00 a 19:00 hores

Procediment de reserva de places: 

 • Inscripció complimentant el formulari web
 • La reserva estarà confirmada després del pagament de la primera quota.
 • No es tornaran el diners del curs per anul·lacions després del 5 d’abril.

Durada: 200 hores  

Preu (*): 

 • Agremiats: 1.650€ El preu NO INCLOU la taxa d’ examen. 
 • Pagament fraccionat en 6 quotes.
 • Factura entitat Certificadora pel primer examen (381,94€)  iva inclós, pagament abans de l’examen. 
 • NO Agremiats: 2.190€ El preu NO INCLOU la taxa d’ examen. 
 • Pagament de la totalitat abans de començar el curs.
 • Factura entitat Certificadora pel primer examen (381,94€) iva inclós, pagament abans de l’examen.  

*Una part de l’import del curs es pot BONIFICAR pels treballadors en règim general. En el cas que us vulgueu bonificar la formació, ÉS MOLT IMPORTANT que ens ho comuniqueu amb antelació. Cost de la gestió: agremiats 27€, No agremiats 85€ IVA no inclòs (Part de l’import es bonifica)

Objectius:

Superar l’examen teòric i pràctic d’una Entitat Certificadora de Persones acreditada per l’ENAC que donarà accés a una habilitació professional d’instal·lador de baixa tensió categoria bàsica durant 6 anys (caldrà reacreditar el carnet cada 6 anys).

Programa:

A) Coneixements teòrics

 • Unitat temàtica 1: Fonaments de les instal·lacions elèctriques.
 • Unitat temàtica 2: Instal·lacions d’enllaç.
 • Unitat temàtica 3: Instal·lacions interiors o receptores.
 • Unitat temàtica 4: Proteccions de les instal·lacions.
 • Unitat temàtica 5: Instal·lacions amb característiques especials.
 • Unitat temàtica 6: Instal·lació de receptors.
 • Unitat temàtica 7: Instal·lacions generadores de baixa tensió de potència inferior a 10 kW (ITC-BT-40).

B) Coneixements pràctics

 • Muntatge i posada en servei d’instal·lacions de baixa tensió que estiguin compreses en l’àmbit d’aquest Reglament i que no es reservin a la categoria d’especialista.
 • Verificació, manteniment i reparació d’instal·lacions de baixa tensió que estiguin compreses en l’àmbit d’aquest Reglament i que no es reservin a la categoria d’especialista:  
  • Verificació inicial d’instal·lacions, en funció de les seves característiques, i d’acord amb la normativa vigent.
  • Manteniment i reparació d’instal·lacions.
  • Manteniment o reparació de l’aparellatge de protecció, control, seccionament o connexió.
 • Maneig d’aparells de mesura i eines:
  •  Eines utilitzades en instal·lacions elèctriques de baixa tensió: tipus i maneig.
  •  Maneig d’aparells de mesura de magnituds elèctriques

Professors:

 • Sr. Jordi Garcia Esteve (Enginyeria Tècnica Industrial en Electricitat)
 • Sra. Alba Pons Giménez (Enginyeria Elèctrica)
 • Sr. Roger Gasull Vilagran (Enginyeria electrònica insdustrial i automàtica)
 • Sr. Oscar Cornellà Sala (Tecnic Especialista en Electricitat)

 

>>    INSCRIPCIÓ CURS  (Clic aquí)……..Calendari (Clic aquí)