Formació

Categoria: Cursos de Reciclatge Inici: 07/05/2019
Durada: 30 hores
Estat: Curs Finalitzat

01 maig 2019

Autòmats Programables. Específic

CALENDARI: del dimarts 7 de maig al dijous 6 de juny de 2019 – 30 hores.

HORARI: Dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

PREU AGREMIATS: 493 €     –     PREU NO AGREMIATS: 715 €

Facilitats de pagament pels instal·ladors agremiats.

Les inscripcions dels treballadors en règim general, es podran BONIFICAR una part de l’import del curs, a les quotes a la Seguretat Social. El Gremi us ho pot tramitar de manera gratuïta.

OBJECTIUS: Aprendre com funcionen els autòmats programables i la seva programació amb llenguatge de contactes i GRAFCET. Dotar als alumnes dels recursos necessaris perquè puguin programar de forma estructurada petits sistemes automatitzats i entendre el funcionament d’automatitzacions més complexes per al seu manteniment.

PROGRAMA:

 1. AUTÒMATS PROGRAMABLES.
  • Maquinària i funcionament intern. Teoria bàsica sobre les instal·lacions, l’arquitectura de l’autòmat i el seu funcionament intern.
  • Instruccions de programació dels autòmats programables. Teoria sobre els principals llenguatges de programació focalitzant en diagrames de contactes i estructures lògiques.
    • Exemples pràctics de programació amb petits autòmats Logo Siemens i Zelio Schneider.
 2. INSTAL·LACIONS AUTOMATITZADES MITJANÇANT AUTÒMATS PROGRAMABLES.
  • Instal·lacions d’automatismes programables industrials. Teoria sobre tipus de mòduls d’E/S i el seu correcte connexionat.
   • Exemples pràctics de maniobres típiques amb motors trifàsics amb petits autòmats.
  • Programació mitjançant Grafcet d’instal·lacions automatitzades per autòmats programables. Introducció a la programació sistemàtica amb Grafcet i la seva implementació en llenguatge de contactes.
   • Exemples pràctics de programació gràfica en Grafcet sobre Zelio.
   • Exemples pràctics de programació en llenguatge de contactes sobre autòmats de gamma mitja de Schneider.
  • Avaries dels autòmats programables. Indicacions de bones pràctiques de programació per detecció d’avaries i manteniment preventiu.
 3. DISSENY ESTRUCTURAT. GUIA GEMMA. Introducció a la programació estructurada per sistemes de gran envergadura.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

MÉS INFORMACIÓ: Programa del curs.

Telèfon 972 41 26 15 / Mail formacio.info@elgremi.cat

PREINSCRIPCIÓ AL CURS

Curs finalitzat. Per informació pròxima edició trucar al 972 412 615 o enviar un correu electrònic a/e: formacio.info@elgremi.cat