Formació

Categoria: Novetats Inici: 14/01/2020
Durada:
Estat:

05 febrer 2021

Ampliació borsa Professorat

PER IMPARTIR FORMACIÓ TÈCNICA DEL SECTOR DE LES INSTAL·LACIONS:

Operador Industrial de Calderes

Productes Petrolífers

Fred

Calefacció

Climatització

Gasos fluorats

Gas

Electricitat

Aigua

Energia solar

Il·luminació

Domòtica

Telecomunicacions

Prevenció Legionel·losi

Fibra Óptica

Perfil requerit:  Enginyer industrial o tècnic, amb experiència professional acreditada en les matèries a impartir. Experiència en docència. Autònom a la Seguretat Social.

Interessats envieu el vostre Currículum Vitae en català actualitzat a formacio@elgremi.cat