Notícies

24 desembre 2015

Consum – Ets d’una empresa o establiment

Aquest apartat, adreçat a les empreses, té la finalitat de facilitar que els productes i els serveis que posin a disposició dels consumidors i els usuaris incorporin la informació i assoleixin els nivells de seguretat legalment exigibles.

Informem
Per tal de vetllar perquè els productes i els serveis que poseu a disposició dels consumidors i els usuaris incorporin la informació i assoleixin els nivells de seguretat legalment exigibles, us informem dels:

Assessorem
En cas que tingueu dubtes en la interpretació o aplicació de la normativa vigent en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries, o bé no conegueu les normatives aplicables en aquest àmbit, podeu utilitzar els nostres serveis mitjançant les eines següents:

Formem
Per dur a terme aquestes activitats es realitzen sessions formatives amb l’objectiu d’informar els empresaris, comerciants i prestadors de serveis sobre els requisits de la seva activitat relacionats amb els drets i deures de les persones consumidores i usuàries per tal d’evitar i prevenir les irregularitats detectades en el mercat.

més informació: http://consum.gencat.cat/empreses/index.html