Info tècnica

Energies renovables / Notícies
28 juliol 2014

Catalunya aposta pel foment de la biomassa forestal

  • El Departament d’Agricultura, la Diputació de Girona i el CTFC acorden desenvolupar la fase pilot del Pla de Foment de la biomassa a Catalunya, que es durà a terme a les comarques gironines
  • El conseller Pelegrí referma el seu compromís per la bioecomomia i l’aprofitament de la biomassa amb l’objectiu d’impulsar el creixement econòmic sostenible, el coneixement i el desenvolupament de les zones rurals

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, el president de la Diputació de Girona, Joan Giraut, i el director general del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Denis Boglio, han signat avui a Barcelona el conveni per desenvolupar la Fase Pilot del Pla de Foment de la Biomassa forestal i agrícola per a ús tèrmic a Catalunya.

Aquest conveni té com a finalitat promoure la instal·lació de calderes d’ús tèrmic i petites xarxes de calor per a edificis i  equipaments públics municipals amb l’objectiu de dinamitzar l’ús sostenible dels boscos a Catalunya i reduir significativament les quotes de consum per a usos tèrmics que tenen actualment els equipaments municipals, contribuint a assolir els objectius de l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola i del Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya (PECAC) 2012-2020.

La fase prèvia d’aquesta Fase Pilot va acompanyada d’un programa d’inversió que entrarà en funcionament el 2015 i pretén impulsar la gestió forestal sostenible local a través del finançament de la compra i instal·lació de calderes de biomassa llenyosa forestal, i/o xarxes de calor, en forma d’estella, en equipaments de titularitat i/o gestió municipal de Catalunya, així com l’assistència tècnica necessària per portar a terme aquestes inversions.

El pressupost d’aquest conveni és de 825.000 euros. Del total de recursos disponibles per a la fase pilot del Pla, 475.000 euros es destinaran a les comarques gironines i 350.000 a la resta de comarques de Catalunya.

El foment de la biomassa com a eina de gestió territorial (disminució del risc d’incendis, millora de masses forestals productives, neteges de boscos amb ús social,  etc.) i la millora de la gestió forestal sostenible són objectius essencials del Pla en general i d’aquesta fase pilot en particular.

El Pla suposarà la implementació d’un nou model de gestió territorial que vincularà la inversió en calderes de biomassa a nivell municipal amb la gestió forestal sostenible local i la reducció del risc d’incendis, i parteix d’una col·laboració entre la Generalitat i les Diputacions i d’un mecanisme de finançament innovador.

El Departament d’Agricultura està realitzant una aposta ferma per la bioeconomia dins l’Estratègia Forestal de la Unió Europea 2020 amb l’objectiu d’impulsar el creixement econòmic sostenible, el coneixement i el desenvolupament de les zones rurals. L’estratègia es centra, entre d’altres, en la mobilització de la fusta dels boscos, el foment de l’ús de la fusta en la construcció, l’impuls del sector surer i l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola a Catalunya.

En aquest sentit, el conseller Pelegrí ha volgut reafirmar l’aposta ferma que es fa des del Departament d’Agricultura perquè ”els boscos són la infraestructura verda més important del nostre país, ja que proporcionen múltiples serveis (multifuncionalitat) de gran importància: biodiversitat, fixació de carboni, aportació d’oxigen, l’ajuda al recàrrec d’aqüífers i reducció de l’erosió.

L’objectiu principal del Govern i del Departament en matèria de medi natural, gestió dels espais naturals protegits i de la superfície forestal de Catalunya és “preservar i gestionar de manera sostenible els valors naturals i de biodiversitat dels boscos, de les superfícies forestals i del conjunt del territori de Catalunya perquè la millor manera de conservar i protegir és gestionar”, ha remarcat Pelegrí.

Aquest pla compta amb un ampli suport institucional demanat pel món local (Associació ELFOCAT de municipis propietaris forestals), les Diputacions i els departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de Territori i Sostenibilitat, d’Interior, d’Empresa i Ocupació, i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.

més informació:

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/grans-reptes/aixecar-catalunya/notapremsa-273439.html