Formació

Categoria: Novetats Inici: 10/10/2019
Durada:
Estat:

15 novembre 2019

Ampliació borsa Professorat

PER IMPARTIR FORMACIÓ TÈCNICA DEL SECTOR DE LES INSTAL·LACIONS:

Gas

Electricitat

Calefacció

Climatització

Fred

Gasos fluorats

Productes petrolífers

Operador industrial de calderes

Aigua

Energia solar

Il·luminació

Domòtica

Telecomunicacions

Prevenció Legionel·losi

Perfil requerit:  Enginyer industrial o tècnic, amb experiència professional acreditada en les matèries a impartir. Experiència en docència. Autònom a la Seguretat Social.

Interessats envieu el vostre Currículum Vitae en català actualitzat a formacio@elgremi.cat