Info tècnica

Electricitat, AT i BT / Notícies
17 octubre 2014

Venda full de càlcul per la confecció de certificats elèctrics i esquemes unifilars (nous impresos oficials)

Sin título

 

Fa uns anys es va promoure a través del Gremi d’Instal·ladors de Girona un full de càlcul per omplir de manera automàtica els formularis dels impresos oficials l’Oficina de Gestió Empresarial  (OGE) per tal de poder fer els “certificats elèctrics” .

Atès que fa un any que es van canviar els impresos oficials de l’OGE, el Gremi va decidir actualitzar i millorar el full de càlcul amb la ampliació als esquemes elèctrics unifilars, ampliar circuits, fer subquadres i disposa d’una sèrie d’exemples pràctics (habitatges, provisionals d’obres…)

El programa que va dissenyar l’enginyer industrial Sr. Teo Pulido  per tal de poder fer els “butlletins” de manera ràpida i intuïtiva té un cost de 50€ + iva.

Qualsevol agremiat que vulgui comprar el programa ha d’enviar un correu a enginyeria@elgremi.cat  amb les dades mínimes següents:

  • Nom empresa
  • Número de Registre (RASIC)
  • Direcció empresa
  • Telèfon de contacte
  • Indicar si és especialista o basic

També hi ha la possibilitat de realitzar un curs de 3 hores on es lliurarà un CD amb el programa personalitzat per cada empresa. El curs es realitza a l’aula informàtica perquè els alumnes puguin practicar el funcionament de l’aplicació.

Anna Frigola
Dep. Tècnic
Gremi Instal·ladors de Girona
Tel. 972 21 35 66
enginyeria@elgremi.cat