Info tècnica

Electricitat, AT i BT / Notícies
30 març 2015

URGENT: Es necessiten empreses instal·ladors per fer certificats de reconeixement de B.T.

El passat 8 d’octubre de 2014 el  Consorci de Benestar Social Gironés-Salt i el Consell Comarcal del Gironés van iniciar el Projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica.

Els principals objectius d’aquest projecte són l’actuació en matèria d’estalvi energètic i d’aigua en llars en situació de vulnerabilitat econòmica. Per tal de potenciar i coordinar l’acció conjunta de tots els agents socials, el passat 3 de desembre es va constituir la Taula Comarcal contra la Pobresa Energètica amb la participació del Gremi d’Instal.ladors de Girona.

Arrel de la col·laboració en el projecte, ens han demanat instal·ladors per realitzar certificats de reconeixement de les instal·lacions elèctriques a un preu social de 50 euros més IVA que seran finançats des del Projecte Comarcal, per tant el cobrament estarà garantit.

S’assignaran els instal·ladors per proximitat a les instal·lacions que s’hagin de certificar.

Per a inscripcions i més informació

Anna Frigola
Dep. Tècnic
GREMI INSTAL·LADORS DE GIRONA
Telèfon 972 213 566
enginyeria@elgremi.cat