Notícies

16 desembre 2015

Trobada a Girona sobre biomassa

Trobada a Girona sobre experiències, polítiques i perspectives de la biomassa forestal de l’espai català transfronterer

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i  l’Ajuntament de Girona organitzen demà una trobada que reunirà diferents agents relacionats amb la biomassa forestal de l’espai català transfronterer. L’objectiu de la jornada és facilitar el coneixement de l’estat actual del sector i de les seves perspectives a ambdós costats de la frontera  i  intercanviar informació, experiències i bones pràctiques.

Principalment, es tracta d’identificar línies de col·laboració transfronterera, i les principals necessitats dels gestors dels circuits locals de biomassa, en àmbits com la formació, el subministrament, la logística i els models organitzatius.

També s’avaluaran les polítiques públiques de suport al consum de biomassa forestal, es recolliran propostes de millora, i es discutirà les perspectives de mercat a curt i mig termini, davant l’aparició de grans instal·lacions consumidores de biomassa industrial, que comporten un esforç d’adaptació del sector.

En la reunió, que comptarà amb una cinquantena de participants, es debatran aspectes dels circuits locals de biomassa, de les polítiques públiques i de les perspectives del mercat.

El seminari s’inscriu en un marc consolidat de trobades sectorials en l’àmbit de l’Eurodistricte Català Transfronterer, amb l’objectiu de posar en comú les experiències i els punts de vista  d’una gran varietat d’actors del sector de la biomassa forestal: administracions locals, propietaris forestals, empreses, administració forestal, entitats de promoció sectorial, estructures de gestió, centres de recerca i transferència, etc.

Dins del sector forestal gironí hi ha hagut històricament una estreta relació econòmica amb la Catalunya Nord i amb el sud de França en general, que darrerament s’està intensificant, en bona part lligada a la implantació d’instal·lacions consumidores de biomassa forestal: prop d’un 50% del total es genera a les comarques gironines.

Des de les diferents administracions s’han emprès polítiques de promoció d’instal·lacions tèrmiques en edificis públics, que estan configurant una veritable xarxa, amb necessitats particulars. Paral·lelament moltes indústries amb necessitats tèrmiques importants estan reconvertint les seves instal·lacions, generant una xarxa de consum industrial. A banda, les comarques gironines també generen bona part de les exportacions d’estella industrial destinades a la generació elèctrica, i en menor mesura tèrmica,  en grans centrals.

Aquesta dinàmica, a banda d’un estalvi directe per als titulars, genera uns beneficis ambientals en forma de disminució d’emissions, i una oportunitat per a potenciar la gestió forestal. La biomassa forestal es genera a partir de la trituració d’arbres de petites dimensions i de mala qualitat per a fusta, dels quals als nostres boscos n’hi ha un excedent. La possibilitat d’extreure’ls i valoritzar-los econòmicament permet la millora estructural de les masses forestals, i també en moltes zones, una disminució del risc d’incendi.

També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat itwitter.com/agriculturacat.