Gasos fluorats

  model 587 liquidació quadrimestral de l'impost de gasos fluorats

Les empreses que disposen de CAF (Codi d’Activitat dels Gasos Fluorats), estan obligades a fer la liquidació quadrimestral de l’impost de gasos fluorats, presentant telemàticament el model 587. S’ha de presentar tots els quadrimestres, encara que resulti quota zero.

Els terminis de presentació són:

Període 1P, 1r. quadrimestre, de l’1 al 20 de maig.
Període 2P, 2n quadrimestre, de l’1 al 20 de setembre.
Període 3P, 3r quadrimestre, de l’1 al 20 de gener.

El Gremi ofereix el servei, exclusiu per als agremiats, de complimentar i presentar telemàticamentaquesta autoliquidació del model 587, en els períodes que resulti quota zero (sense operacions).

  model 586 declaració recapitulativa d'operacions gasos fluorats

La presentació del model 586 es farà durant els 30 primers dies naturals del mes de març, en relació a les operacions de l’any natural anterior.

 Us recordem que l’assessoria fiscal del Gremi, COMPUT APAGE, S.L., ofereix el servei de complementació i presentació telemàtica del model 587  i model 586.

  Cartell informatiu de gasos fluorats

Les empreses dedicades a la climatització i refrigeració que transportin en el seu vehicle gasos fluorats per a les seves tasques diàries, hauran de disposar d’un equip de renovació continua d’aire o sinó portar un cartell informatiu, amb una mida de lletra mínima de 25 mm d’alçada.

El Gremi disposem de dos models:

  • adhesiu
  • imant

cartell