Notícies

28 febrer 2018

Subvencions per a la millora de l’eficiència energètica i reducció de l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle

S’ha publicat al BOP (Butlletí Oficial de la Província de Girona) l’extracte de la convocatòria de subvencions de la campanya «Del pla a l’acció» (any 2018-2019).

Subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per al finançament d’accions dels ajuntaments per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle (instal·lació de punts de recàrrega, millora de l’eficiència de l’enllumenat públic, instal·lacions solars fotovoltàiques…)

Obertura de convocatòria : 21/02/2018 
Tancament de convocatòria : 30/04/2018 

Més informació de les subvencions

Altres subvencions d’interès: Subvencions per a instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals