Notícies

02 febrer 2018

Subvencions per a instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals

S’ha publicat al BOP (Butlletí Oficial de la Província de Girona) l’edicte de la convocatòria de subvencions per a a instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals d’equipaments de titularitat o gestió municipal la despesa energètica dels quals correspongui pagar-la a l’ajuntament i que hagin estat previstes en el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES). 

Obertura de convocatòria : 30/01/2018 
Tancament de convocatòria : 30/04/2018 

Més informació de les subvencions

Altres subvencions d’interès: Subvencions per a la millora de l’eficiència energètica i reducció de l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle