Publicacions

EN VENDA

LLIBRES (Novetat 2015)

 • Instalaciones de distribución y utilización de combustibles gaseosos 4ª Edic.

mod_1

El llibre és una selecció de normes UNE de la recent modificació ITC-ICG 11 del Reglament de gas (en vigor des del passat 17 de juliol 2015)

Les novetats incloses en les normatives són nombroses i variades, cal destacar la norma UNE 60670:2014 sobre a les instal·lacions receptores de gas subministrades a una pressió màxima d’operació (MOP) inferior o igual a 5 bar i que substitueix a la versió del juny de 2005. Aquesta normativa està composta per 13 parts i estableix els criteris tècnics, els requisits  essencials de seguretat i les garanties de bon servei per a aquestes instal·lacions. (En la seva part 3 s’ha afegit el tub multicapa i l’acer inoxidable corrugat com a possibles materials a utilitzar en les Instalaciones receptores de gas)

També trobareu altres normes en vigor com UNE 60601:2013 sobre sales de màquines , UNE 60250:2008 sobre instal·lació de dipòsits de gas propà, …

Descarregar el llistat de les normes UNE incloses en el llibre.

 Preu : 53.60 € + 4 % iva (només agremiats)

 

 

 • Vademècum d’instal·lacions d’enllaç (Catalunya). (Novetat 2015)

 vade

Estableix les característiques que han de tenir les instal·lacions que estan destinades a subministrar l’energia elèctrica des de la xarxa de distribució d’Endesa fins a les instal·lacions interiors del client.

Preu : 9 € + 21 % iva (només agremiats)

També podeu descarregar gratuïtament a la pàgina Web d’Endesa Distribución: http://www.endesadistribucion.es/es/instalaciones2/Paginas/Estandarizacion-red.aspx


Altres llibres:

LLIBRES

 

 

 • Reglament instal·lacions tèrmiques.

mod_rite

 

Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis R.I.T.E. 

Preu: 10.30 € + 4 % iva

 

 

 

 

 

 • Reglament de gas

mod_portadagas1

 

Reglament Tècnic de Distribució i Utilizació de Combustibles Gasosos i les seves Instruccions Técniques Complementaries

Preu: 10.30 € + 4 % iva

 

 

 

 

 

 • Reglament Fred Industrial

mod_portada_frigorificas

 

Reglament de Seguritat per Instal·lacions Frigorífiques i les seves Instruccions Técniques Complementàries

Preu: 10.30 € + 4 % iva

 

 

 

 

 

 • Reglament d’aigua.
 • Reglament de baixa tensió.
 • Reglament d’aparells a pressió.
 • Reglament d’energia solar fotovoltaica.
 • Reglament d’energia solar tèrmica.
 • Reglament de telecomunicacions de Catalunya.
 • CD de calefacció amb normes UNE.
 • Guies varies de butxaca.