Notícies

31 agost 2016

Seleccionem professorat Reglament Equips de Pressió

Perfil requerit:  Enginyer industrial o enginyer tècnic industrial que conegui amb profunditat el Reglament d’Equips de Pressió (RAP) i la normativa d’aplicació, amb experiència professional prèvia. Autònom a la Seguretat Social.

Interessats envieu el vostre Currículum Vitae en català actualitzat a formacio@elgremi.cat.