Info tècnica

Legionel·losi / Notícies
22 juny 2016

Salut Pública fa actuacions proactives per minimitzar brots de legionel·losi en zones amb més incidència

  • Treballa amb els ajuntaments per sensibilitzar del risc d’instal·lacions com reg de parcs, neteja viària i fonts ornamentals, i coordina accions de prevenció i control
  • S’intensifica la inspecció en més de 100 instal·lacions de risc i es preveu recollir més de 400 mostres per reduir-lo
  • S’han format més de 350 professionals de l’àmbit municipal i personal extern  d’empreses de neteja viària

Des del passat mes de març el Servei Regional de Barcelona de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) està realitzant actuacions per reduir l’aparició de brots de legionel·losi en les zones de més incidència que es localitzen a l’àrea del seu àmbit d’acció.

 La legionel·la és un bacteri que pot créixer en instal·lacions susceptibles de generar aerosols si les condicions higienicosanitàries no són adequades i provocar un brot epidèmic. Aquests brots habitualment es produeixen en èpoques estiuenques, quan les condicions són més idònies per al creixement del bacteri.

 En aquest sentit, s’han impulsat un conjunt d’actuacions que, entre d’altres, inclou:

  • Intensificar les accions de control oficial sobre torres de refrigeració i altres circuits de risc, incidint en la responsabilitat dels titulars d’aquestes instal·lacions;
  • Incrementar la presa de mostres sistemàtiques per detectar la presència de legionel·la;
  • Reunir-se amb les empreses especialitzades que realitzen tractaments per a la prevenció i el control de la legionel·la per valorar conjuntament criteris;
  • Fer actuacions de sensibilització dirigides als titulars de les instal·lacions de risc, com són els regs amb aspersors, els vehicles de neteja viària i les fonts ornamentals.

A més, durant aquest últim any, i conjuntament amb la Diputació de Barcelona, s’han organitzat quatre jornades territorials, en què han participat més de 350 professionals de manteniment d’ajuntaments (parcs i jardins, instal·lacions esportives, etc.) i de salut pública, així com personal extern d’empreses de neteja viària. Els objectius d’aquestes sessions han estat sensibilitzar i proporcionar informació actualitzada dels coneixements sobre la prevenció i el control de la legionel·la en les instal·lacions de risc, dotar les persones que hi tenen responsabilitat d’eines de control d’aquestes instal·lacions, i oferir el suport de l’ASPCAT i de la Diputació de Barcelona en l’assessorament tècnic i l’avaluació del risc.

 Aquesta actuació suposarà una inspecció intensiva de més de 100 instal·lacions i un reforç de la vigilància de la qualitat de l’aigua dels circuits de risc amb l’anàlisi de més de 400 mostres.

 Aquest pla d’acció se suma a altres accions endegades per millorar la prevenció de la legionel·losi, com reconèixer la legionel·losi com una malaltia de declaració urgent, amb la publicació el setembre passat del Decret 203/2015, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics.

 L’ASPCAT manté el control sistemàtic previst de les instal·lacions de risc de legionel·losi a les altres demarcacions territorials amb estreta col·laboració amb els municipis. Aquestes actuacions proactives van encaminades a reforçar el control i la prevenció per minimitzar l’aparició de brots i vetllar per la salut de la població davant de riscos ambientals relacionats amb aquest bacteri.

més informació: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/293669/ca/salut-publica-fa-actuacions-proactives-minimitzar-brots-legionellosi-zones-incidencia.do