Notícies

02 juliol 2014

Reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle

  • L’objectiu és contribuir a l’assoliment d’una societat competitiva, innovadora i sostenible, amb baixes emissions de carboni i millor adaptada als impactes del canvi climàtic
  •  Hi ha pocs referents de lleis semblants en d’altres països del món i Catalunya serà pionera a l’Estat espanyol

El Govern ha aprovat la memòria prèvia a l’inici de la tramitació de l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic de Catalunya. La finalitat de la norma és consolidar la feina feta contra el canvi climàtic, tant per la societat com per l’Administració, en els darrers vint anys, especialment des de l’any 2005, i contribuir al paper decisiu que Europa vol jugar per afrontar amb garanties aquest repte per construir una societat menys vulnerable i més avançada. En definitiva, contribuir a l’assoliment d’una societat competitiva, innovadora i sostenible, amb baixes emissions de carboni i millor adaptada als impactes del canvi climàtic.

El text estableix que Catalunya es compromet a assolir, com a mínim, la part de reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) que li correspon dels objectius europeus. En concret, per al 2020 i aplicant els mateixos criteris de repartiment d’esforços establerts per la UE als seus estats membres, aquesta contribució és una reducció d’un 25% per a l’any 2020 respecte l’any 2005, i del 80% o més l’any 2050. També preveu disminuir la vulnerabilitat de la població, els sectors socioeconòmics i els ecosistemes als impactes del canvi climàtic, a través de la integració en les diferents planificacions de les polítiques sectorials, de mesures concretes de mitigació i d’adaptació.
més infromació: