Q de Qualitat

Certifiqueu la vostra professionalitat com a instal·ladors amb el distintiu ‘Garantia de Qualitat’

El Gremi ofereix la possibilitat de certificar la professionalitat dels instal·ladors, concedint-los el distintiu «Garantia de Qualitat». Aquest segell certifica les garanties del servei que es presten, i suposa un pas més en la professionalització del col·lectiu.

La iniciativa està dissenyada per mantenir de forma continuada uns paràmetres òptims de qualitat del servei, garantint-ne la seva eficàcia i considerant en tot moment les necessitats i la satisfacció del client.

Per poder disposar d’aquest certificat cal complir una sèrie de requisits, que tenen a veure amb el respecte a la normativa vigent, les bones pràctiques i la cobertura de riscos de l’activitat realitzada, entre altres, que El Gremi d’Instal·ladors de Girona s’ocupa de validar.