Notícies

25 març 2013

Principals novetats del nou reglament ICT. Modificacions al Reial Decret 401/2003 del 4 d’abril

planafabrega_logo
Dept. Enginyeria Plana Fàbrega 
c/ Colom, 477. Pol. Ind. Can Parellada
08228 Terrassa
Tel. 937 85 56 56
Fax. 937 85 58 95
pfterrassa@planafabrega.com
planafabrega_cert
Informacions relacionades
www.planafabrega.com
[wpsr_facebook] [wpsr_retweet]

 

Les principals modificacions del Reial Decret 401/2003 del 4 d’abril, reflectides en l’esborrany del Nuevo Reglamento de ICT, tenen implicacions en tres grans capítols: telefonia, veu i dades; televisió per cable, i fibra òptica.

A continuació detallem les novetats i els aspectes clau de cadascun d’aquests grans blocs.

Telefonia, veu i dades
Els punts d’accés R-J11 passen a RJ-45.
El cable de telefonia de dos parells passa a ser un cable UTP de categoria 6.
El PTR passa a ser un element de categoria 6, i s’hi incorpora un multiplexor passiu.
El cablejat del RITI fins al PAU ha de ser UTP. En cas d’edificis on el cablejat tingui una extensió superior als 100 m haurà de ser amb cable telefònic, com fins ara.

Televisió per cable
Fins ara només es deixaven els tubs. Ara serà obligatori deixar un mínim de dos punts d’accés per habitatge i cablejat fins al RITI.

Fibra òptica
Obligació d’instal·lar fibra òptica des del RITI fins al PAU de cada habitatge
Fins a 15 habitatges, s’utilitza cable directe. A partir dels 15 habitatges s’utilitza una mànega de fibra òptica de fins a 48 fibres (tipus fibra G657A2).

 

A continuació detallem en un esquema de la connexió de cadascun dels capítols esmentats.

Esquema telefonia veu i dades
 planafabrega_esquema1
Esquema televisió per cable
 planafabrega_esquema2
Esquema de fibra òptica resumit
 planafabrega_esquema3

 

Per tant, podem veure com la nova ICT aporta importants novetats que afecten tant les enginyeries —que hauran de introduir-les en els seus projectes— com els particulars, que disposaran de preses de dades i fibra òptica en els seus habitatges, que s’hauran introduït plenament a la llar del segle XXI. I sobretot, afectaran els instal·ladors, que ara més que mai hauran de saber executar el projecte acuradament i amb criteri. Per fer-ho, serà imprescindible disposar dels coneixements i materials idonis com els que ofereixen empreses com Plana Fàbrega.

Si voleu ampliar la informació o si teniu alguna qüestió al respecte, no dubteu a contactar amb nosaltres.

 

TELECOMUNICACIONS · SEGURETAT · MATERIAL ELÈCTRIC

  • Porters i videoporters – Antenes / Megafonia / Música ambiental – Veu i dades / Telefonia / Intercomunicació hospitalària / Cables / Audiovisuals
  • Alarmes / Detecció / Extinció d’incendis / Circuit tancat de televisió / Control d’accessos – Domòtica
  • Mecanismes elèctrics / Diferencials i magnetotèrmics per a quadres elèctrics / Caixes de protecció d’habitatges / Canal elèctrica / Llums d’emergència / Il·luminació convencional / Leds / Tubs / Cable elèctric / Eines elèctriques

Deixa un comentari

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.