Notícies

05 octubre 2021

PF1 Curs complementari sobre manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats + provateoricopràctica PF2

ADREÇAT A POSSEÏDORS EXPERIÈNCIA 5 ANYS ACTIVITAT EN: 

  • Empreses instal·lacions tèrmiques en edificis.
  • Empreses en muntatge, desmuntatge i manteniment d’equips o instal·lacions de sistemes frigorífics de més de 3 kg de càrrega en empreses habilitades.
  • Manteniment i la reparació d’aplicacions no fixes de vehicles dedicats al transport refrigerat.

CALENDARI: del dimarts 26 d’octubre al dimarts 16 de novembre de 2021 – 35 hores.

HORARI: Dimarts i dijous de 15:30 a 20:30 hores. 

DURADA: 35 hores lectives presencials: PF1 30 hores + PF2 5 hores avaluació.

PREU AGREMIATS: 420 €     –     PREU NO AGREMIATS: 613 €

Facilitats de pagament pels instal·ladors agremiats. 

Les inscripcions dels treballadors en règim general, es podran BONIFICAR una part de l’import del curs, a les quotes a la Seguretat Social. El Gremi us ho pot tramitar. El preu del tràmit pels agremiats és de 21 € + IVA per alumne. El preu del tràmit pels NO agremiats és de 40 € + IVA per alumne.

OBJECTIUS: Obtenir el Certificat acreditatiu de la competència per a la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats, d’acord amb els requisits i condicions establertes en el RD 115/2017.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

  • Sol·licitud d’inscripció al curs.
  • Fotocòpia del DNI vigent. Si és la primera inscripció, adjuntar document signat RGPD.
  • Certificat d’acreditació de vida laboral de l’alumne emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, verificant que es compleixen els requisits d’accés: 1739 dies i grups de cotització 1, 2, 3, 8, 9.

AFORAMENT LIMITAT. Se seguiran les mesures d’higiene i seguretat establertes per les autoritats sanitàries.

MÉS INFORMACIÓ: Programa del curs.

Telèfon 972 41 26 15 / Mail formacio@elgremi.cat

PREINSCRIPCIÓ AL CURS

0600721A5 PF1 CURS COMPLEMENTARI MANIPULACIÓ EQUIPS AMB STMES FRIGORÍFICS QCRF. PF1 + PROVA TEORICOPRÀCTICA PF2_26/10/21

  • Avís legal
  • Política de privacitat
    * Camps Obligatoris