Info tècnica

Notícies
04 desembre 2015

PowerPoint del programa BEenerGi

Circular núm.: 72
Girona, 4 de desembre de 2015

DESCARREGAR PowerPoint de la Jornada

El passat dilluns 30 de novembre,  es va presentar a la seu del Gremi el programa «BEenerGi» (Building Sustainable Energy Investments for Girona’s Municipalities) de la Diputació de Girona, que ha rebut el finançament del programa de la Unió Europea «Hortizó 2020», per promoure l’eficiència energètica i les energies renovables als municipis de les comarques gironines.

Dos dels objectius d’aquest programa són: la mobilització d’inversions en eficiència energètica en l’àmbit de l’enllumenat públic de 65 municipis, per assolir una inversió associada de 6,48 MEUR, i esperonar l’eficiència energètica a 85 edificis municipals de 50 municipis (substitució de les calderes de gasoil/GLP per calderes de biomassa, per exemple), amb una inversió associada de 9,40 MEUR.

Un dels pilars per aconseguir aquests objectius és formar tots els actors clau involucrats i els beneficiaris finals (els municipis). Per això, es va fer grans esforços per aconseguir que poc més de dues-centes persones reforcin les seves capacitats, en concret totes aquelles petites i mitjanes empreses locals i del sector de l’energia (mantenidors locals, proveïdors d’energia locals, etc.) per tal que puguin esdevenir petites empreses de serveis energètics (MESCO).

A més a més el programa «BEenerGi» també proporciona l’accés obert a les dades de consums d’energia locals i promociona la comunicació dels resultats del programa a través d’Europa per tal que aquests nous esquemes es puguin replicar en d’altres regions.