Notícies

18 gener 2018

Pla MOVALT Infraestructures. Programa d’ajuts a la implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics

Ajudes dirigides fomentar el desplegament d’infraestructures de recàrrega de vehicle elèctric.

Informació PLA MOVALT INFRAESTRUCTURES – Web de l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía)

Resolució publicada al BOE

Què és el Pla MOVALT?

El Pla de Suport a la Mobilitat Alternativa (MOVALT) va sorgir arran de la dotació pressupostària que va rebre l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia, unitat pública empresarial adscrita al Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital) amb l’objectiu de finançar actuacions de suport a la mobilitat basada en criteris d’eficiència energètica, sostenibilitat i impuls de l’ús d’energies alternatives. La partida de l’any 2017, de 50.000.000€ s’ha estructurat de la següent forma:

a) MOVALT Vehicles: Fomentar l’adquisició de vehicles alternatius (20.000.000€) +info

b) Fomentar la infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics, a través de 2 tipus d’actuacions:

  • MOVALT Infraestructures: Ajudes a la instal·lació d’infraestructures (15.000.000€)
  • Reforma legislativa que flexibilitzi la figura del gestor de càrrega regulat pel RD 647/2011

c) MOVALT Innovació: Fomentar iniciatives de desenvolupament tecnològic innovador (R+D+i) en àrees relacionades amb el vehicle d’energies alternatives (15.000.000€) – properament