Oferta publicitat

La solució que buscava….

Programari professional i serveis d’instal·lació i manteniment d’equips, xarxes i sistemes, consultoria, programació a mesura, suport i formació per a instal·ladors, mantenidors i distribuïdors.

 • BASEGES, programari de gestió
  pressupostos, obres, magatzem,
  avisos, personal, comptabilitat
 • DATAPAC, banc de dades
  de tarifes de fabricants
 • FERCA
  creació de butlletins i presentació telemàtica
 • BASEGES SAAS
  programari de gestió + banc de dades
  sota l’última tecnologia Cloud Computing
 • SAT
  manteniments i reparacions
 • DO i FIRMA
  control i eficiència en la gestió documental
 • SMART
  solució global de mobilitat

L’experiència de Programació Integral Catalunya en la implantació de sistemes de gestió en empreses instal·ladores ens permet assessorar-lo perquè obtingui el major rendiment de la seva inversió.

Tel. 935 519 743 – Email. catalunya@pi-sa.net – www.programacionintegral.es