Oferta publicitat

PUBLICITAT BANNER WEB

BANNER HORITZONTAL: (728 X 90 PÍXELS)

PREU COL.LABORADOR: 120€ + IVA
PREU NO COL.LABORADOR: 144€ + IVA

BANNER VERTICAL:(190 X 278 PÍXELS)

PREU COL.LABORADOR: 90€ + IVA
PREU NO COL.LABORADOR: 108€ + IVA

Demani més informació a les nostres oficines, al telèfon: 972 21 35 66 o bé enviant un email a:info@elgremi.cat