Notícies

18 març 2021

A partir d’aquest abril per a totes les empreses és obligatori comptar amb un INFORME de les retribucions. Les empreses de més de 50 treballadors han de realitzar una AUDITORIA retributiva

El Gremi informa
Circular núm. 28

Benvolgut/da,

Segons el RD 902/2020 del passat 14 d’octubre de 2020, totes les empreses tenen l’obligació de comptar amb un informe de les retribucions mitjanes dels seus treballadors englobats per categoria i per treballs d’igual valor per tal de complir amb la transparència retributiva.

Aquest registre salarial ha d’estar disponible en cas de que la inspecció de treball ho requereixi. En cas de que no es tingui, l’empresa serà sancionada.

 • Totes les empreses tenen l’obligació de comptar amb un informe de les retribucions.
 • Només les empreses de més de 50 treballadors tenen l’obligació de realitzar una auditoria retributiva.

L’assessoria laboral del Gremi: LABOREX, us pot realitzar una auditoria mitjançant un informe laboral que, a part de realitzar l’informe de les retribucions, s’hi analitzen altres informacions molt interessants per la seva empresa.

Informació recollida en l’informe:

 • Evolució de la seva plantilla
 • Anàlisis de la productivitat
 • Índexs de rotació
 • Perfils de la plantilla per gènere i edat
 • Registre salarial
 • Mitjana salarial i bretxa per gènere
 • Cost anual per treballador
 • Cost anual per categoria
 • Evolució salarial
 • Evolució del salari variable
 • Càlcul factor salarial
 • Gràfica dispersió
 • Impacte de l’ERTO
 • Model de contractació
 • Amortització dels llocs de treball
 • Anàlisis de l’absentisme

Si està interessat en que Laborex desenvolupi aquesta auditoria retributiva a la seva empresa tot analitzant íntegrament els punts de l’informe laboral, podrà saber també que els seus treballadors tenen assignada realment la categoria que pertoca per les seves funcions, molt important per tenir un informe retribucions correcte.

 

Per més informació:

Laborex Assessors Laborals
Servei d’assessorament laboral del Gremi.
Tel. 872 590 191  – 972 213 566
Horari: Dijous de 9 a 14h
Correu electrònic: info@elgremi.cat

 gremi