Info tècnica

Notícies
06 octubre 2015

Nova facturació de l’electricitat

02/10/2015

A partir d’ara les companyies elèctriques aplicaran a tots els usuaris que disposin de comptadors digitals i telegestionats la nova tarifa de llum, que es caracteritza perquè pagaran l’electricitat al preu que cotitza en cada moment de consumir-la, que varia cada hora en funció de diversos factors, com la demanda global o la meteorologia.

Així doncs, la factura es calcularà en funció del consum que es faci cada hora i del preu que marqui en aquell moment el mercat majorista d’electricitat, conegut com a pool. El preu per a cada dia estarà disponible un dia abans, a partir de les 20.15 hores, a la pàgina web de Red Eléctrica de España (REE).

Aquest nou sistema, que no implica sobrecostos, permetrà que els ciutadans puguin adaptar el consum d’electricitat a les millors condicions de preu.

A aquells usuaris que no disposen d’un comptador digital o que el tenen sense que estigui integrat a la xarxa, se’ls aplicarà una estimació del consum d’acord amb l’evolució estàndard de la demanda. El termini de substitució dels comptadors analògics pels digitals finalitza l’any 2018.

 

més informació:

http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/20151002_Nova-facturacio-de-lelectricitat

http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticia/A-partir-de-l1-doctubre-arriba-la-nova-factura-de-llum-per-hores