Info tècnica

Equips a pressió / Gas / General
01 abril 2022

A partir de l’1 de març, Nous formularis de tràmits de Declaració Responsable per a les instal·lacions frigorífiques i les instal·lacions petrolíferes per al consum a la mateixa instal·lació

El Gremi informa
Circular núm 23

 

Benvolguts,

Us informem que a partir d’avui dia 1 de març s’han publicat nous formularis de tràmits, concretament:

Presentació de la Declaració Responsable per a instal·lacions frigorífiques

La principal novetat és que NO serà necessari adjuntar l’annex de dades específiques, ja que la informació sobre dades tècniques que contenia aquest annex s’ha inclòs en el formulari de la sol·licitud.

La Declaració Responsable, signada pel titular o el seu representant, serà l’únic document que s’adjuntarà a la sol·licitud.

En el moment d’enviar a tramitar els formularis, caldrà identificar-se amb un certificat de persona física o de persona jurídica o amb el sistema idCATMòbil.

S’elimina la carta de pagament de l’acusament de rebuda. El pagament serà online (amb la taxa actualitzada amb l’increment de l’1%) i es podrà fer a través l’enllaç de la pàgina que surt al moment d’enviar a tramitar l’expedient o bé mitjançant l’opció “Estat de les meves gestions” a Canal Empresa identificant l’identificador ID i el NIF de la persona sol·licitant o del representant, o de l’intermediari, que consti en el formulari.

 

Presentació de la Declaració Responsable per a instal·lacions petrolíferes per al consum a la mateixa instal·lació

En aquest cas l’única variació és que s’actualitza la taxa i que en la modalitat de MODIFICACIÓ s’ha inclòs informació sobre les dades de l’autor del projecte i director tècnic de l’obra.

 

Per evitar presentar formularis obsolets, us recordem que per garantir que utilitzeu la darrera versió dels formularis, cal que cada vegada que hagueu els utilitzeu, us els descarregueu al moment.

 

 

 

Uneix-te al TELEGRAM del Gremi!
Rebràs avisos de les circulars més importants

 

Per a més informació:

GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA
Telèfon: 972 213 566
Correu electrònic: info@elgremi.cat

gremi