Notícies

05 octubre 2016

Nou pla estratègic per als vehicles elèctrics

punts-recarrega-pirvecEl Govern de la Generalitat ha aprovat el Pla d’acció per al desplegament de la infraestructura de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya 2016-2019 (PIRVEC), que té per objectius convertir Catalunya en un país atractiu per al vehicle elèctric i garantir el subministrament energètic als usuaris i al parc de vehicles que està de pas per la xarxa viària catalana.

Amb aquest pla, el Govern vol incentivar la instal·lació de 21.000 nous punts de recàrrega vinculats, 360 noves estacions de recàrrega semiràpida en xarxes urbanes i centres d’oci, i 81 punts de recàrrega ràpida d’accés públic i directe des de la xarxa viària. El conjunt d’aquestes infraestructures de recàrrega comptarà amb una inversió de 5,8 milions d’euros.

D’aquesta manera es vol apostar de forma decidida per una mobilitat cada vegada més neta, perquè el 40% de l’energia primària que es consumeix a Catalunya prové del transport, i més eficient, perquè l’eficiència energètica d’un vehicle elèctric és vuit punts superior al d’un vehicle de combustió.

Amb aquest nou Pla, caldrà sumar als incentius que ja representa actualment la compra de cotxes elèctrics, com ara la gratuïtat als peatges de les autopistes dependents de la Generalitat o l’exempció de pagar de l’impost de matriculació, la implantació d’una infraestructura de punts de càrrega a tot el territori, ja que per afavorir l’augment del nombre de vehicles elèctrics són necessaris més punts de recàrrega i, a més, que aquests punts estiguin distribuïts per tota la geografia, no només a les grans ciutats.

Actualment, a Catalunya només quatre de cada mil vehicles són elèctrics, una xifra molt lluny de països com Holanda, on un de cada deu cotxes matriculats és elèctric.

Per facilitar l’assoliment dels objectius del Pla, el Govern ha creat la Taula per al Desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics (TIRVEC), que preveu reunir més 70 agents públics i privats relacionats amb la mobilitat elèctrica per tal de treballar conjuntament en la mateixa direcció.

L’estratègia passa per prioritzar els punts de recàrrega vinculada –és a dir, aquells que estan situats en emplaçaments on els vehicles estacionen llargs períodes de temps i que, per tant, fan possible la recàrrega nocturna– i els de recàrrega semiràpida, al mateix temps que per garantir en els principals eixos viaris una xarxa de recàrrega ràpida interoperable amb els grans corredors europeus. Aquestes mesures han d’anar acompanyades d’un seguit de millores tècniques i legals per fer que la xarxa esdevingui viable per als operadors i accessible i còmoda per als usuaris.

Per això, l’estratègia inclou mecanismes per instal·lar 21.000 nous punts de recàrrega vinculada, que s’afegeixin als 4.000 ja existents. En aquest cas, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) establirà accions d’informació i d’assessorament tècnic i línies d’ajut de fins al 50% del cost de la instal·lació en els casos on hi ha barreres significatives per a la seva implantació, com per exemple els aparcaments de les comunitats de propietaris. A aquesta línia es destinaran 2,6 milions d’euros.

Pel que fa a les estacions de recàrrega semiràpida, el document reconeix que aquest tipus d’instal·lacions són necessàries per incrementar la confiança en la mobilitat elèctrica, ja que permeten a l’usuari fer-ne ús de forma prolongada –a l’entorn d’una hora, aproximadament– durant les seves accions quotidianes. L’estratègia pretén impulsar la instal·lació de 360 nous punts d’aquestes característiques en àmbits urbans i en centres comercials, que se sumaran als 42 ja existents. Per a això es dissenyaran ajuts econòmics de fins al 50% del cost de l’equipament. El pressupost destinat a aquesta actuació serà de 2,3 milions d’euros.

Finalment, l’estratègia també inclou la instal·lació de 81 noves estacions de recàrrega ràpida, imprescindibles per donar suport als vehicles elèctrics que necessiten ampliar la seva autonomia en l’àmbit urbà o interurbà. Així, per complementar l’actual xarxa de 19 punts de recàrrega ràpida, s’habilitarà un model combinat de desenvolupament, que constarà d’ajuts per valor del 50% del cost de la instal·lació i de concessions d’espais estratègics en eixos viaris.

Els comentaris estan tancats.