Notícies

02 juliol 2014

Llei protecció de dades: modalitat on-line

Us informem d’un servei d’adaptació on-line de la L.O. 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per a empreses i professionals pel que fa al tractament de les dades.

COM FUNCIONA?

1-    La implantació

Un cop contractat el servei, rebreu per correu electrònic un enllaç a una plana web , juntament amb un codi d’usuari i contrasenya.

Una vegada entreu a la plana web s’han d’omplir uns formularis amb una sèrie de preguntes  per poder recollir tota la informació necessària de la vostre empresa.

Són preguntes simples, sense complexes preguntes tècniques o jurídiques, a la qual vostè pot respondre ràpida i fàcilment.

Després de completar els qüestionaris i en menys de 48 hores, vostè tindrà tota la documentació necessària per al compliment de la llei, així com les instruccions detallades del que ha de fer. També tindrà fetes les inscripcions obligatòries  al registre de l’Agència de Protecció de Dades.

Podeu veure una demostració a : http://youtu.be/y_nfbEJDuFY

2-    El manteniment

Una vegada estigui la Llei implantada, tindrà un servei continuat que inclou:

  • Actualització anual el document de seguretat o qualsevol contracte/clàusula.
  • Adaptació dels canvis legals que es produeixen.
  • Qüestionari i informe de revisió periòdica anual.
  • Disponibilitat de la documentació a la plataforma en línia.
  • Alta/baixa/modificació de les inscripcions dels arxius a l’Agència de Protecció de Dades.
  • Contactar-via correu electrònic per a consultes.

 3-    Preu del servei 

Quota anual
Modalitat LOPD on-line

100 euros

 

Descarregar el manual d’instruccions detallades del sistema

 

La circular del Gremi número 2, enviada 15 de gener 2014 i al web del Gremi, trobareu informació de l’altre modalitat, la presencial.

 

MÉS INFORMACIÓ A:

GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA
Tel. Centraleta 972 213 566 Tel. Directe (Anna) 972 413 188
Mail : enginyeria@elgremi.cat

HELIOS CONSULTING GROUP S.L
Tel. 902 550 443  Mail : lopd@hcg.es