Notícies

25 setembre 2015

L’evolució del quadre BT: el quadre intel·ligent

schneiderEls usuaris finals d’edificis o d’infraestructures, ja siguin directament els propietaris o bé els responsables de manteniment de les instal·lacions, estan buscant contínuament millors solucions en el camp de la gestió de l’energia, per donar resposta a les seves principals preocupacions, com:

 • Entendre el consum d’energia (electricitat, gas, aigua…) mitjançant l’accés a informació detallada.
  Gestionar el consum d’energia a través d’un control de càrregues optimitzat (il·luminació, climatització…).
 • Millorar la disponibilitat de l’energia des de l’origen fins a la distribució, especialment en aplicacions en què la seguretat de les persones i de les dades és crítica.
 • Gràcies a les noves tecnologies de comunicació, ara és possible comunicar amb interruptors automàtics, diferencials, contactors, telerruptors, comandaments motoritzats i comptadors d’energia de qualsevol calibre que s’instal·lin en un quadre elèctric. Això és un element clau en aquesta infraestructura de gestió de l’energia, ja que fa possible rebre la informació de les proteccions de la distribució final del quadre elèctric en un sistema central, i permet des d’aquest transmetre ordres a les càrregues.

La possibilitat d’establir una comunicació amb les càrregues finals s’alinea amb la visió del negoci de la distribució elèctrica de Schneider Electric, que ens permet passar «de la distribució d’electricitat a la distribució d’informació & electricitat», amb el següent enfocament estratègic:

 • Obrir el camí a la supervisió, el control i la comunicació permanent amb tota la distribució final amb sistemes que permeten implementar solucions i serveis d’eficiència energètica.
 • Lluitar contra la banalització dels productes de distribució final oferint un sistema de monitorització i control per a aquests, de manera que permeti impulsar la utilització de l’aparellatge modular afegint-hi un valor diferencial.

Segments de mercat, funcions i aplicacions del sistema de comunicació

Un sistema de comunicació per a quadres de distribució elèctrica ha de tenir tres funcions principals que permeten configurar un quadre de baixa tensió intel·ligent: la supervisió, el control i la mesura. Es poden col·locar les funcions i aplicacions d’acord amb les necessitats dels usuaris finals:

 • En instal·lacions en què hi hagi un règim de lloguer, com per exemple hotels, la gestió del consum d’energia és una necessitat fonamental per al propietari i que es cobreix a través de la mesura dels consums de les diferents sortides del quadre de distribució. El sistema de comunicació ha de complir únicament funcions de mesura en la instal·lació.
 • En sectors com els edificis d’oficines, comerç, educació i sales d’hospitals, les necessitats estan més equilibrades. Tant l’estalvi d’energia com la disponibilitat d’aquesta són importants, però no són crítics. Les funcions de monitorització, control i mesura proporcionades pel sistema de comunicació hi són presents.
 • En infraestructures, quiròfans, edificis públics i centres de procés de dades, la disponibilitat de l’energia és d’una importància crítica, i la supervisió de l’aparellatge dels quadres de distribució és prioritària. La funció de monitorització és fonamental i, en menor mesura, també ho és la funció de control.

El sistema de comunicació Acti9
El sistema de comunicació Acti 9 està basat en tres pilars:

 1. Aparellatge modular de la gamma Acti 9 de Schneider Electric amb auxiliars de comunicació específics del tipus Ti24 per a l’intercanvi d’informació entre el dispositiu particular i el sistema de gestió global de la instal·lació.
 2. Un element central de procés, intercanvi i emmagatzematge d’informació anomenat Smartlink amb canals per a cadascun dels dispositius que es volen comunicar, i una sortida de comunicació Modbus sèrie per ser recollida pel sistema de gestió.
 3. Cables prefabricats per simplificar i garantir la correcta connexió dels elements.

Sobre els productes de la gamma Acti 9 es poden implementar funcions de supervisió, control i mesura de paràmetres elèctrics. A més, Smartlink permet la connexió a sistemes de supervisió i control universals. Cal destacar també que els cables prefabricats milloren les solucions de cablejat tradicional per recollir l’estat de les proteccions assegurant la connectivitat, reduint el temps de cablejat i afavorint les ampliacions o modificacions en la instal·lació.

 

Schneider Electric // Com a especialista global en gestió de l’energia i amb operacions en més de 100 països, Schneider Electric ofereix solucions integrals per a diferents segments de mercat, i ocupa posicions de lideratge en infraestructures i companyies elèctriques, indústria i fabricants de maquinària, automatització i gestió d’edificis, centres de procés de dades i xarxes, així com en el sector residencial. A través del seu compromís d’ajudar les persones i les organitzacions a maximitzar l’ús de l’energia de manera més segura, més fiable i més eficient, els més de 140.000 col·laboradors de la companyia van aconseguir un volum de negoci de 24.000 milions d’euros el 2012.

Els comentaris estan tancats.