Info tècnica

Electricitat, AT i BT
22 juliol 2014

Legalitzar instal·lacions s’autoconsum sense balanç net

Us informem que la Generalitat ha publicat una nota informativa sobre l’autorització i registre de les instal·lacions generadores d’energia elèctrica connectades en xarxa interior.

L’objectiu és aclarir els procediments administratius de tramitació dels diferents tipus d’instal·lacions de generació elèctrica (regulada per la Llei estatal 24/2013).

Aquesta nota contempla el cas d’instal·lacions en les que l’energia produïda és consumida en la seva totalitat pel propi productor, motiu pel qual no es generen excedents ni es preveu cap abocament d’energia a la xarxa.

Pel que fa el Balanç net (venda d’excedents de l’electricitat a la xarxa) s’ha d’esperar que s’aprovi la seva legislació. En el cas que s’hagin de legalitzar les instal·lacions d’autoconsum sense balanç net, a nivell administratiu, es preveu que no es podran acollir aquestes instal·lacions amb balanç net. En tot cas, cal esperar que s’aprovi la legislació corresponent.

Adjuntem link de la Generalitat on podeu consultar la nota informativa d’autoconsum sense balanç net:

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=980e5c520dec0410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=980e5c520dec0410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Anna Frigola
Dep. Tècnic
GREMI INSTAL·LADORS DE GIRONA
Telèfon 972 213 566
enginyeria@elgremi.cat