Notícies

03 juny 2014

La inspecció de treball en matèria de prevenció de riscos laborals

Gremi

PLG

 

 

 

 LA INSPECCIÓ DE TREBALL

 en matèria de

 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Benvolgut Agremiat,

Prevenció Laboral Gremi té el plaer de convidar-vos a una jornada informativa sobre la Inspecció de Treball en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals de les empreses instal·ladores que tindrà lloc a les instal·lacions del Gremi.

Calendari:dimarts 10 de juny de 2014 a les 17 hores.  

Ponent,

Sra. Laura Freixas Arnay
Cap de la Inspecció.
Inspecció Territorial de Treball de Girona.
Generalitat de Catalunya.

 Temari:

 1.- Règim Jurídic de la Prevenció de Riscos Laborals.

·         Obligacions i responsabilitats d’empresaris i treballadors.

·         Obligacions i responsabilitats dels autònoms amb o sense treballadors.

·         Obligacions en l’àmbit de les obres de construcció. Subcontractació.

·         Obligacions en els supòsits de contractació d’estudiants en pràctiques, treballadors   menors d’edat i incorporació de treballadors procedents d’una ETT.

·         Possibles responsabilitats empresarials en cas d’accident de treball o malaltia  professional. Intervenció de la Inspecció de Treball de Catalunya.

2.- Actuació de la Inspecció de Treball de Catalunya davant l’Intrusisme i les males pràctiques en l’ordre social.

·         Funcions de la Inspecció de Treball de Catalunya.

·         Formes d’actuació.

·         Facultats.

·         Mesures derivades de l’actuació inspectora.

Descarregar circular – Jornada l’Instal.lador davant la Inspecció de treball

Per inscripcions i més informació :

Anna Frigola
Telèfon directe 972 413 188
Telèfon: 972 213 566
enginyeria@elgremi.cat

Inscripció jornada informativa

  • Avís legal
    * Camps obligatoris.