Info tècnica

Notícies
24 maig 2016

La Generalitat inicia una campanya per millorar l’estalvi i l’eficiència energètica dels comerços de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha iniciat avui un programa per millorar l’estalvi i l’eficiència energètica dels comerços de Catalunya, amb l’objectiu d’avançar cap a un sector més productiu, rendible i sostenible. La campanya, organitzada conjuntament pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (AGIC), inclourà accions de formació, la realització gratuïta de diagnòstics de consum energètic als establiments que ho sol·licitin i l’accés a finançament per als comerciants que decideixin aplicar aquelles mesures que els permetin millorar el consum d’energia.

 Les sessions de formació estan encaminades a donar a conèixer aquelles accions, eines i pràctiques de gestió energètica que qualsevol comerç pot aplicar, i que acaben redundant en la rendibilitat del negoci, en la seva imatge davant del client i en el medi ambient. També s’orientarà sobre aquells professionals que poden contribuir a aconseguir un major estalvi d’energia. Aquestes sessions tindran lloc fins el proper 27 de juny a Barcelona, Girona, Reus, Lleida i Manresa.

 El consum d’energia en el comerç depèn molt del sector d’activitat i de la dimensió dels establiments. Així, per exemple, un establiment del sector de l’alimentació consumeix una mitjana de 29.128 kWh anuals –és a dir, uns 4.500 euros només en el terme d’energia-, mentre que un del sector del lleure i oci té una despesa energètica anual de 8.597 kWh –uns 1.200 euros només en termes d’energia-. Un 39,7% del total del consum energètic del comerç es destina a il·luminació, un 19,3% a aire condicionat i un 42%, a equipaments específics de cada sector i a aparells comuns de baix consum –ordinadors, fil musical, etc-.

 Per ajustar la informació a cada cas, la Generalitat ofereix als comerciants que assisteixin a les sessions de formació la possibilitat de realitzar una diagnosi del comportament energètic del seu establiment. D’aquesta manera, i mitjançant la visita d’un tècnic especialitzat, podran conèixer com estan consumint energia, quin és el seu potencial d’estalvi i eficiència energètica, i quines mesures els poden ajudar a assolir-lo.

 Finalment, la Generalitat facilitarà l’accés a finançament als comerciants que vulguin posar en pràctica mesures d’estalvi i eficiència energètica en els seus establiments. Així, el CCAM tindrà disponible, fins al proper 30 de setembre, una línia de préstecs de 10.000 a 100.000 euros amb un aval del 70%.