Notícies

08 febrer 2016

Jornada professional de Biomassa de Catalunya

En els últims anys, l’ús de la biomassa s’està implantant al nostre país com a recurs energètic viable i renovable. Però en quins casos aquest ús és òptim i viable? Què cal tenir en compte a l’hora de tirar endavant una instal·lació? Quins són els punts forts i els punts febles? En aquesta jornada professional intentarem donar resposta a aquests interrogants.

La jornada es dividirà en dos grans blocs: al matí s’abordaran experiències en l’àmbit d’instal·lacions municipals i a la tarda es tractaran les que fan referència a instal·lacions industrials.

Durant el matí, experts del sector aportaran dades sobre la situació actual de la biomassa; les seves potencialitats i limitacions, les emissions de les calderes i les possibles solucions tècniques. També s’informarà sobre què cal tenir en compte a l’hora d’instal·lar i gestionar les calderes de biomassa en dependències municipals. Aquest aspectes claus es treballaran a partir de l’experiència acumulada en els darrers anys per part de les Diputacions de Barcelona i Girona, així com l’Agència Local de l’Energia d’Osona, i hi haurà una vessant molt pràctica amb exemples d’instal·lacions en funcionament.

La jornada de la tarda, organitzada pel Clúster de la Biomassa de Catalunya, es centrarà en casos d’èxit en la indústria catalana a partir d’aquesta font d’energia. Es comptarà amb la presència d’empreses amb gran experiència en el sector i es posaran damunt la taula els avantatges en l’ús de la biomassa per a aplicacions tèrmiques en diferents tipologies d’indústria i el seu potencial com a recurs autòcton, renovable i econòmicament competitiu.

http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/ActivitatAgenda/20160218_jorn_Biomassa