Notícies

16 novembre 2018

Instal·lador/a Elèctric/a (IE) en Baixa Tensió categoria Especialista

CALENDARI: Del dimarts 29 de gener al dimarts 12 de març de 2019 – 40 hores.

HORARI: Dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores. El dijous 7 de març l’horari serà de 18:00 a 22:00 hores. 

PREU AGREMIATS: 531,71 €     –     PREU NO AGREMIATS: 747,81 

Facilitats de pagament pels instal·ladors agremiats.

Les inscripcions dels treballadors en règim general, es podran BONIFICAR una part de l’import del curs, a les quotes a la Seguretat Social. El Gremi us ho pot tramitar de manera gratuïta.

OBJECTIUS: Obtenir la competència professional per actuar com a Instal·lador Elèctric en Baixa Tensió Categoria Especialista.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 1. Sol·licitud d’inscripció al curs.
 2. Fotocòpia del DNI vigent. Si és la primera inscripció adjuntar document signat RGPD
 3. Fotocòpia compulsada d’un dels següents títols:
 • FPI d’electricitat i electrònica, especialitat electrònica.
 • FPII d’electricitat i electrònica, especialitat electrònica industrial o electrònic de sistemes o electrònica de control i de manteniment industrial.
 • Cicle Formatiu de Grau Mig d’equips electrònics de consum o d’instal·lacions de telecomunicacions.
 • Cicle Formatiu de Grau Superior de desenvolupament de productes electrònics o de manteniment electrònic o de sistemes de regulació i control automàtics.

MÉS INFORMACIÓ: Programa del curs.

Telèfon 972 41 26 15 / Mail formacio.info@elgremi.cat

PREINSCRIPCIÓ AL CURS

0760918A3 INSTAL·LADOR ELÈCTRIC EN BT CAT. ESPECIALISTA_INICI 29/01/18

 • Avís legal
 • Política de privacitat
  * Camps Obligatoris